Osoby z własną działalnością gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru albo usług. Niestety w takiej sytuacji fiskus nie wnika czy na konto płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie prędzej niż po wpływie od kontrahenta płatności.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na zachowanie płynności finansowej firmy

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem znajdują się w położeniu, kiedy muszą co jakiś czas przypominać kontrahentowi o zapłacie za zrealizowane usługi lub dostarczone towary. Gdy takie sytuacje zdarzają się cyklicznie, nawet świetnie prosperująca firma może stracić płynność finansową, nie wnieść przysługujących podatków na czas i w konsekwencji narazić się na bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania należności od kontrahenta. Mając na uwadze wymieniony wyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać większość naszych właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej drogi rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym jeśli sami mają trudność z dochowaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Niezbędne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obowiązkowe oznaczanie każdej wystawionej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Dlaczego biura rachunkowe nie rekomendują średnim przedsiębiorstwom metody kasowej?

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest w wielu przypadkach odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Na ogół powodem tego jest po prostu problem z codziennym monitorowaniem wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do stałego ich pilnowania, aby nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Z kolei już przy stu lub więcej fakturach nadzór należności przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia oszczędność czasu oraz likwidację ryzyka pomyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]