Skieruj się w to miejsce, jeżeli szukasz więcej informacji o tym, czy faktura proforma jest wiążąca.

Wszyscy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, ale również i większość osób dokonujących zakupów w sieci, spotkali się choć raz z fakturą proforma. Nie każdy jednak wie, czym rzeczywiście jest ten dokument i co go wyróżnia od tradycyjnej faktury.

Czy faktura proforma jest zobowiązująca?

Po łacinie pro forma oznacza „dla pozoru”, więc raz za razem można spotkać się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, wobec tego nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Zaleca się natomiast zatrzymać ją dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna uchodzić raczej za dowód handlowy, będący rodzajem przedłożenia pewnej oferty. Nie stanowi potwierdzenia wykonania usługi czy kupna towaru, a więc w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podstawy do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, bowiem mówi o sprzedaży lub usłudze, która jeszcze nie jest wykonana, tym samym warunki transakcji w niej sformułowane mogą wciąż podlegać negocjacjom.

Jak wygląda i kiedy nie wolno wystawić faktury proforma?

Faktura proforma posiada te same dane i przypomina z wyglądu fakturę VAT, m.in.:

  • dane stron,
  • datę i miejsce jej wystawienia,
  • nazwę usług lub towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z określeniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość brutto i netto (zarówno pojedynczych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o zakresie ewentualnych zniżek,
  • określenie przewidywanego terminu doręczenia towaru bądź realizacji usługi,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty.

Aby łatwo można było odróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Powinno się również pamiętać, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie wystawia się w momencie, gdy klient przeleje już przedpłatę albo zapłaci w całości za przedmiot transakcji.