Zajrzyj na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/, aby znaleźć informacje o automatycznej windykacji należności.

Jest sporo różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Windykacja – czynności, mające na celu ściągnięcie zaległości

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Choć termin ten wielu osobom niedobrze się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w ramach którego podejmuje się względem dłużnika różne czynności zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. Kiedy ta droga windykacji nie przyniesie efektu, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i każdego miesiąca wystawia podobną liczbę faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakaś część opłat nie będzie uiszczona we wskazanym czasie wyraźnie się zwiększa. W organizacji całej procedury powiązanego z księgowaniem faktur pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – procedura upominania o konieczności opłacenia faktury

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto bankowe wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku w określonym terminie, rozpoczyna ona proces upominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z tego narzędzia może ustawić własne harmonogramy czynności wszczynanych w stosunku do opieszałych kontrahentów, wyznaczając między innymi przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie płatności za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli upomnienia nie poskutkują, następnymi stadiami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 EUR oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Na koniec, pod warunkiem, iż wypunktowane wyżej kroki będą nieskuteczne, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas przeznaczany na kontrolowanie przychodzących przelewów, a po paru miesiącach skutkuje też istotną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]