Zamów badania psychotechniczne Bielsko.

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są te badania i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo konieczne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się takim testom. Są one wymagane dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Widać zatem, iż są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć wyłącznie w przypadku, gdy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu groźnego wypadku.
Celem badań jest zbadanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnych urządzeń. W toku badań bierze się pod uwagę wiek kierowcy, ponieważ sprawdzane parametry obniżają się wraz z wiekiem, a zatem konieczne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców najczęściej robi się co pięć lat, lecz jeżeli mają więcej niż 60 lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zobowiązani są przeprowadzać badania corocznie.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]