Podczas budowy dowolnego obiektu, obojętnie czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie projektowania trzeba zatroszczyć się o odpowiednie zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z czasem może przeniknąć do źle albo w ogóle niezabezpieczonych ścian osłabi ich trwałość i zdolność do izolacji cieplnej, a także spowodować rozrost chorobotwórczych grzybów oraz pleśni.

Które elementy budynku należy zabezpieczyć hydroizolacją?

Do najistotniejszych elementów, jakie należy chronić przed wilgocią należą zwłaszcza dachy, fundamenty, piwnice, balkony i tarasy, a zatem te części struktury, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi lub wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona szczegółową ekspertyzą i konsultacją z profesjonalistami, którzy wskażą, jakie elementy potrzebują ochrony przed wilgocią i jakiej technologii powinno się użyć w odniesieniu do konkretnych segmentów konstrukcji. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej wykonuje się izolację przeciwwodną, pokrywając ją powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z cegły, dziurawki czy pustaka wypalanego poleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Natomiast tarasy izoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, aby każda warstwa posiadała spadek przeciwdziałający kumulacji wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją. W podobny sposób hydrolizuje się również balkony.

Hydroizolacja – komu ją powierzyć?

Ważne jest, aby planowanie hydroizolacji, polecić profesjonalnej ekipie, posiadającej wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Deweloperzy, inwestorzy i generalni wykonawcy skorzystają na współpracy ze ekspertami w toku prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budynków w systemie „białej wanny”, jak również montażem uszczelek pęczniejących, taśm dylatacyjnych, węży iniekcyjnych czy taśm PVC. Z kolei na zlecenie zarządców ukończonych już budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. inwentaryzacją, uszczelnieniem i naprawą przecieków wody, reperacją tarasów i balkonów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami oraz uszczelnieniem podszybii windowych.