Więcej o badaniach kierowców Bielsko - zajrzyj tu.

Badania psychologiczne mają naprawdę szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale także określenia predyspozycji psychologicznych jednostki, które niezbędne są do pełnienia określonych zawodów. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – o co w nich chodzi?

Ci, którzy zobowiązani są wykonać badania psychotechniczne, w wielu wypadkach bardzo się ich obawiają. Okazuje się jednak, że naprawdę nie ma czego. Całość badań zbudowana jest z wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji i testów aparaturowych, które pozwalają ocenić chociażby szybkość reakcji. Testy służące do pomiaru inteligencji mają za cel ocenić zdolności intelektualne jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Ujmują m.in: psychotyzm, intro- oraz ekstrawersję i neurotyzm. W przypadku testów aparaturowych psycholog wykorzystuje aparat krzyżowy, wirometr, stereometr, miernik czasu reakcji i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego uprzedniego przygotowania. Kierowcy, którzy używają okularów, powinni jedynie pamiętać, aby wziąć je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C+E, C, D1, D1+E, D i D+E. Przejść muszą je również osoby, które chciałyby wykonywać zawód instruktora oraz egzaminatora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Należy podkreślić, że poddać muszą się im także ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ważność tego rodzaju badań jest różna i zależna od kategorii osób, które je przechodzą. I tak chociażby w przypadku kierowców chcących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Należy poddać się im jedynie raz.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]