Form zabezpieczania osób i mienia jest bardzo dużo. Wśród nich znajduje się skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji na ogół korzystają urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Przybywa też osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto postawić na wsparcie agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w firmie, ale również w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna i drzwi. Można również zakupić system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią włamywaczom wejście do budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale również znajdującym się w nich pracownikom oraz klientom, można zagwarantować, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć rozmaite zadania. Mogą oni objąć chroniony budynek obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą również patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zauważono w budynku.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65 procent. Na skutek tego w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić naprawdę wysokie kwoty.

Adres:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]