Dowiedz się, kto oferuje badania wysokościowe Bielsko Biała.

Pracą na wysokościach nazywamy pracę wykonywaną na wysokości przekraczającej trzy metry ponad podłogą czy ziemią. Dotyczy to zatem prac głównie budowlanych, ale również pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków i osoby reprezentujące wiele innych dziedzin działalności. Na czym polegają te badania?

Charakter badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo że według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy powinna odbywać się z uwzględnieniem właściwych akcesoriów, jest szczególnie niebezpieczna, w związku z tym badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy tego typu nie mogą wykonywać osoby mające skłonności do zawrotów głowy, narzekające na zaburzenia równowagi bądź wykazujące kłopoty ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi więc pełna diagnostyka z zakresu neurologii, laryngologii (co ma związek z równowagą i błędnikiem) oraz okulistyki. Badania wykonuje się poddając badanego nieskomplikowanym testom przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. W toku badań można też wykryć schorzenia do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości, ich wykonanie ma więc szczególne znaczenie. Nie trzeba obawiać się, że niezbędne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, ponieważ istnieje możliwość wykonania pełnej diagnostyki nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – jak często je wykonywać?

Badania wysokościowe należy przeprowadzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie oznacza to, że wystarczy wykonać je jednorazowo. Mając na uwadze, iż w czasie pełnienia obowiązków stan zdrowia może się pogorszyć, a także, że tak nakazuje prawo, badaniom tego rodzaju należy poddawać się co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy przekroczyły pięćdziesiąt lat, muszą natomiast wykonywać je co 12 miesięcy.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]