Jeżeli jesteś zainteresowany cennikiem tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie, koniecznie skieruj się w to miejsce.

Wraz z otwarciem się Polski na biznes z całego świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie polskie biura tłumaczeń przygotowują setki przysięgłych i zwykłych translacji na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Pomimo, że w internecie bez problemu da się wyszukać bezpłatne platformy do translacji, długo jeszcze nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich oferty jest często koniecznością, przykładowo gdy musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy z grubsza oszacować koszt tłumaczenia. Co więc wpływa na cenę przekładu?

Czynniki mające wpływ na ostateczną cenę tłumaczenia

Finalną cenę translacji dokumentu determinują poniższe czynniki:
1. Kierunek translacji. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest de facto o wiele tańsze niż przekład na język obcy.
2. Język, z którego bądź na który planujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z modnych języków germańskich (szwedzki, niemiecki) albo romańskich (włoski, portugalski) będzie z pewnością tańszy niż translacja z mniej popularnych wśród tłumaczy języków słowiańskich (np. rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego) lub wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego).
3. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli zamawiamy coś “na już” powinniśmy szykować portfel na wyższy koszt.
4. Poziom trudności tłumaczenia lub poruszane w tekście zagadnienia. Przekład umów handlowych, prac dyplomowych lub artykułów medycznych kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla konkretnej specjalizacji, lecz również odpowiednią wiedzę, aby trafnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie groźnych w skutkach błędów.

Dlaczego przekład przysięgły to większy koszt?

Wypada zaakcentować, iż tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak świadectwo urodzenia czy świadectwa szkolne (certyfikat ukończenia kursu, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym zaznacza czy przekład wykonany był z odpisu, kopii lub oryginału, a także nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli często mają stały cennik za translację popularnych świadectw i dokumentów, z kolei w razie niezbędności zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie poświadczonym jest to 1125 znaków.

Adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]