Tłumacz przysięgły rosyjski Kraków. Więcej na tlumaczalnia.pl.

Kilka ostatnich lat to okres napływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają pośród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa również ogromna część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są niezbędne do rozpoczęcia pracy czy też nauki w Polsce.

W jakich przypadkach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu czy Rosji. Należą do nich między innymi dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dowody osobiste oraz prawa jazdy, jak również akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. Dlatego żeby wykonywać ten zawód, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]