Kontenery hakowe znajdziesz na ekombud.pl.

Nie wszystkie odpady mogą trafić do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które powstają podczas różnych remontów i prac budowlanych, a także odpadów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć problemy związane z składowaniem oraz transportem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do przechowywania oraz transportu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak wióry metalowe, granulaty bądź trociny. Proces ich załadunku usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla których firm?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Pośród nich można wymienić między innymi firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, jak również wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywozu gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one klientom, a po zapełnieniu transportują do punktu legalnego ich składowania lub utylizacji.

Adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]